jakub.kotrla.net

Svoje první stránky jsem udělal pøed lety v prváku na GJK a od té doby prošly několika změnami. Leč v poslední době se mi nedostává času a sil, takže jsem je jednou po dlouhé dobč objevil ve stavu tak hrozném, že jsem ze zastyděl a rozhodl se je alespoò trochu schovat.

Budu se snažit si najít èas, ale nevím jak dlouho to bude trvat, takže do té doby to tu bude vypadat jako na staveništi.

co tu je?

Na mých starých stránkách je několik zajímavých věcí, kvůli kterým stojí za to je tu nechat. Najdete tam životopis Julese Verna, seminárku o keramice a možná ještě něco méně zajimávého. Vstupní stránka je tu.


Portable PuTTY for win32 - saving configuration to file
Referát o suffixových stromech - C# implementace
Web page structure