Co to jsou občanské poradny?

Občanské poradny jsou nezávislé, neziskové, nestranné a diskrétní. Vznikly v Británii za druhé světové války jako jednotné a všeobecné poradenství ve válce. Po válce však vládl v Anglii chaos a pak přišla změna systému sociálních dávek, takže tyto poradny zsůstaly zachovány. Dnes dávají přes 6 milionů rad ročně a připomínkují zákony, jsou z 80% placeny státem. Po roce 1989 se několik čechů inspirovalo právě v Británii a po několika letech začali s oficiální pomocí Angličanů budovat síť poraden i u nás. Podobně vznikají v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Litvě a Albánii.
Každá poradna je samostatná právnická osoba, často však působí při nějaké instituci např. Charitě Vede ji manažer školený v britském Know How Fundu, který kontroluje každého poradce. Také pro ni shání peníze pomocí grantů, nadací, magistrátu, ministerstva. Dále v poradně pracuje určitý počet placených pracovníků, podle toho, kolik peněz její manažer sežene, a dobrovolní laičtí poradci. To jsou většinou studenti vysokých nebo vyšších škol sociálního zaměření, ale v podstatě to může být kdokoli. Musí projít školením práce s klientem (pětidenní kurs) a práce s informacemi. Pak následuje záběhové období, u nás dva až tři měsíce, v Británii půl roku.
O každém rozhovoru musí být veden zápis, pomocí kterého jsou poradny kontrolovány. Dříve to dělal britský Know How Fund, dnes češi s pomocí Angličanů. Kontrola zjišťuje, zda poradna splňuje dané standardy, nepodléhá vnějším tlakům či zda se zbytečně nespecializuje.
Jednotlivé poradny jsou sdruženy v asociaci, protože to má pro ně mnoho výhod. Asociace jedná s ministerstvy, vytváří informační databázi, provádí kontrolu, vytváří standardy, zajišťuje školení a pomáhá jednotlivým poradnám. V budoucnu, až budou poradny placeny státem, bude udělovat akreditaci.

Zpět - Informace o LD Hledat Obsah E-mail Vpřed - Rozhovor s pracovníkem LD
Domu