Shrnutí a závěr

Tak takhle vypadají místa, kde můžete najít fundovanou pomoc. Linky důvěry u nás mají dlouhou tradici a jsou poměrně dost používané. Občanské poradny se teprve rozjíždějí. Jejich výhodou je bezplatnost a univerzálnost. V tom nemají konkurenci, což jim dává šanci stát se nedílnou součástí sociálních služeb. Jejich existence by měla být zakotvena v Zákoně o sociální pomoci, na němž se již delší dobu pracuje.

Vždycky jsem se pozastavoval nad lidmi, kteří jen nečinně nadávají na neschopné a líné úředníky. Nyní mají možnost zajít do občanské poradny a s její pomocí se bránit naší byrokracii. Pokud se to naučí, mohou jako dobrovolníci radit ostatním lidem. Občanské poradny zároveň ulehčují úřadům práci, protože pošlou člověka na správné místo. úředníky pak nezatěžují desítky lidí, kteří se jen potřebují na něco zeptat.

Vzhledem k tomu, že na těchto zařízeních je jedním z hlavním hesel diskrétnost, jsou všechna konkrétní jména osob, jejich problémy a rozhovory vymyšleny se zřetelem na jejich realističnost. Informace o historii, činnosti atp. byly získány od pracovníků těchto zařízení či z jejich materiálů.

Zpět - Rozhovor s pracovníkem OP Hledat Obsah E-mail Vpřed - Dodatky
Domu