DodatkyVýtah ze zásad pro práci na lince důvěry Sebeobrana na LD Čísla linek důvěry
Porovnání problémů podle pořadí výskytu
Občanská poradnaLinka důvěry
Bydlení (1/3 problémů)Lidské vztahy
Sociální dávkyAkutní problémy závislosti
Lidské vztahy Opakované volání pro vypovídání klienta
Pracovně-právní problémy Jiná tel. čísla či krátké informace
Další problémy

Asociace občanských poraden, Jeruzalémská 1, 110 00 Praha 1.
Česká asociace pracovníků linek důvěry Chelčického 39 (RIAPS), 130 00 Praha 3


Zpět - Úvaha a závěrđ Hledat Obsah E-mail Jste už na poslední stránce o LD a OP!
Domu