Jak to začalo...

Vybral jsem si toto téma, protože... Ne. Tak začne každý. Toto téma jsem si vybral, protože... Také ne. To není o nic lepší. Bylo nebylo... To je sice zajímavější, ale příliš časté. Tak tedy jinak.

Nebylo bylo jednou jedno velké město, a to se jmenovalo Praha. Žili v něm dva hoši, Jenda a Janek. Bydleli ve stejném domě a často trávili čas spolu. Oba velice litovali, že bydlí ve městě, protože měli rádi přírodu a nejraději leželi na zádech na zelené trávě, pozorovali bílé mraky na nebi a naslouchali zurčícímu potůčku. Zažívali mnoho dobrodružství a o jednom z nich vám budu vyprávět. Nejlepší bude, když zde uvedu ve správném pořadí zajímavé části jejich deníku:

Neděle, 25. října
... Zpáteční cesta vlakem proběhla bez problémů. Avšak když jsme přišli k domovním dveřím, málem jsme se polekali - nemohli jsme totiž ani jeden najít klíče. Nakonec jsme je oba objevili v kapse. Divná náhoda. Mihlo se nám hlavou, kam asi lidé dávali důležité věci, když ještě neměli pro každou ruku jednu kapsu. A touto nenápadnou událostí začalo naše další velké dobrodružství.

Pondělí, 26. října
Po škole jsme se sešli v parku a debatovali o včerejší příhodě. Janek navrhl, abychom zašli za jeho dědou, že dříve učil dějepis. Děda toho věděl o historii a hlavně pravěku mnoho, takže jeho odpověď nebyla jednoduchá, ale lze ji shrnout do dvou bodů: " To by mě zajímalo, jaké to bylo bez kapes," řekl jsem a Janek hned rozhodl:" Vyzkoušíme si to. Uděláme nějaké nádoby a hned uvidíme, jak na tom naši předci v pravěku byli. Táta nedávno přinesl odřezky smrku, ten je docela měkký."
"Doporučil bych vám spíš keramiku, " poznamenal děda," vydlabat dřevěnou misku trvá týdny, z kamene to nejde vůbec a o kokos nebo bambus v našich šířkách nezavadíte."
"No jo!" vzpomněl si Janek, " Honza mi dneska řekl, že příští týden budou v oddíle modelovat z hlíny. Že mě to nenapadlo dřív!""Tak je navštívíme a poučíme se. Rozhodně to stojí za to, vyzkoušet si, jak to dělali lidé v pravěku," navrhl jsem. "A navíc si tak uděláme zajímavé dárky a dovíme se něco o životě pračlověka, " dodal Janek a bylo rozhodnuto. "Měli byste si ale zajít do knihovny a něco si o keramice přečíst, abyste tam nepůsobili jako úplní neznalci." "To není špatný nápad, nerad vypadám jako hlupák. A stejně budou v Honzově oddíle sotva vědět tolik, kolik najdeme v knihovně." Začalo se stmívat, a tak jsme se chtěli s dědou rozloučit, ale ten upadl do zvláštního rozpoložení. "Vždyť jak je úžasné dozvídat a učit se nové věci!" pak melanchonicky pronesl, ale to jsme již utíkali domů na večeři.

Zpět - Obsah Hledat Obsah E-mail Vpřed - Teorie
Domu