Keramika v zahraničí

Čína
Kultura Číny se rozděluje na období podle vládnoucí dynastie. Starou čínskou tzv. jangšaoskou (dynastie Jang-šao) keramiku z 3. tis. př. Kr. charakterizují spirály a křivky. V období dynastie Šang (16. až 11. stol. př. Kr.) mělo umění jednotný charakter, v následujícím období Čou (do 256 př. Kr.) byl rozšířen počet námětů a uvolněna závislost na náboženství. Těžiště čínské kultury však není v keramice.

Mezopotámie
V Mezopotámii se z doby před vynálezem písma a usazením (3000 př. Kr.) jen několik keramických nádob. Mají jednoduché pohárovité tvary, na žlutavém podkladu jsou štětcem namalovány černé vzory, které připomínají stylizované přírodní tvary (listy, zvířata). Většinou však mají geometrický charakter, tento typ je nazýván súzkým stylem. Z dalších hliněných výrobků byly v Mezopotámii nalezeny sošky zobrazující ženy s ptačí či hadí hlavou ze 4. tis. př. Kr. a plastiky na destičkách, ze kterých později vznikly známé hliněné tabulky, používané ke psaní.

To je vše, co jsme nalezli v Jankových knihách. Rozhodli jsme se, že se ještě půjdeme podívat do muzea, přece jenom je lepší vidět výrobek na vlastní oči. Z toho, co jsme viděli, a přečetli si v Náprstkově muzeu, pokračuje náš souhrn.

Severní Amerika
Nejzajímavější je kultura Anasazi z jihozápadu USA. Objevila se tam v 2. stol. př. Kr. a první keramika pochází z období 400 až 700 po Kr. Na jihozápadě USA byla také kultura Casas Grandes, na východě pak kultury Adena a Hopewell.

Střední Amerika
Místním typickým tvarem je nádoba na třech nohách - trojnožka. Kromě mixtecké polychromní (pomalované) keramiky z 10. až 15. stol. po Kr. , nás zaujala teohuacánská kultura se svojí obřadní keramikou. Pochází sice z 5. až 8. stol po Kr. , ale v Americe šel vývoj pomaleji. Typické jsou opět válcovité nádoby na třech nohách (někdy s víkem), které byly po vypálení pomalovány a ornamenty pak zvýrazněny vyškrábáním hlíny.

Jižní Amerika
Zde je keramika jednou z mála možností jak rozpoznat jednotlivé kultury. První keramika, tzv. guanapská, pochází z doby kolem roku 1500 př. Kr. V tzv. přípravném období (1250 př. Kr. až 100 po Kr.) se pak rozvinula kultura chavínská a paracaská. Chavínská keramika je dvou typů: tzv. skály a obětní dary. Skály jsou napohled hrubé, buď červené s rytým dekorem nebo černé, zdobené motivy kočkovitých šelem a kruhů. Obětní dary jsou podobné, ale rozmanitější, převažuje černá a šedá barva. Paracaská keramika je rytá a po vypálení malovaná obvykle žlutě, zeleně, červeně a černě. Dekor je geometrický s pravoúhlými tvary. V období regionálních kultur (100 př. Kr. až 800 po Kr.) patřily mezi nejvýznamnější mochická a kultura Nazca. Mochická keramika má 5 fází. V prvním období mají nádoby tlusté stěny, dvojí hubičku s můstkem a výzdobou je geometrická - lineární zářezy. V druhé a třetí fázi jsou stěny tenčí a tvary štíhlejší. Ve čtvrté fázi se výzdoba stala plastickou, tvoří ji obrazy zvířat a ovocných plodů. Pátá fáze je charakteristická kulovou keramikou s plochým dnem a červenou výzdobou s mýtickými náměty a výjevy ze života na podkladě barvy slonové kosti. Nazcaskou keramikou jsou nejdříve kulové nádoby s dvěma hubičkami a můstkem, výzdobu tvoří stylizované přírodní tvary. Později přibyly ornamentální motivy s četnými závity.

Oceánie
Oceánie je oblast na keramiku velmi chudá, byly zde hojně využívány jiné materiály, např. bambus, kokosový ořech, tykev, dřevo a stromová kůra. V příloze je však keramický talíř z Papuánského zálivu.


Zpět - Kultury Hledat Obsah E-mail Vpřed - Praxe
Domu