Jules Verne

Zde je Vernův životopis, pojatý jako 5 kapitol z jeho života, každou kapitolu vypraví jiná osoba. Můžete si jej stáhnout celý (21kB zip) nebo přečíst on-line celý najednou (46kB) nebo po částech:
  1. Dětství dle matky
  2. Studentská léta dle indiskrétních životopisců
  3. Literární zlom dle nakladatele Hetzela
  4. Problémy se synem Michelem dle Michela
  5. Stáří dle manželky Honorine
  6. Galerie, literatura
  7. Odkazy na jiné stránky
Zpět - Keramika Hledat Domu E-mail Vpřed - Vtipy