Informace o linkách důvěry

Teď již víte, jak mohou být tato zařízení užitečná, zvládnou samozřejmě více, než kolik jsem v příkladě nastínil. Mají také svou zajímavou historii, svá základní pravidla a své dnešní problémy, o kterých stojí za to něco vědět.

Linka důvěry je souhrnný název pro zařízení, která nabízejí telefonický kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech volajícího. Tato zařízení často nesou jiný název, např. Linka naděje, Linka bezpečí, Linka důvěry mládeže, Modrá linka atp.

První linka důvěry byla založena v Londýně roku 1953 anglikánským knězem jménem Chad Varah. Měla pomoci snížit vysokou sebevražednost v hlavním městě. S podobným účelem začaly vznikat linky důvěry po celém světě. V roce 1993 fungovalo 500 linek ve 25 zemích světa, z toho u nás 37. Nejstarší linka důvěry v čechách je na Psychiatrické klinice Ke Karlovu, založená roku 1964 MUDr. Miroslavem Plzákem. O rok později vznikla Linka naděje v Brně.
Některé z nich se specializují jen na určitou část populace, jiné na určitý okruh problémů. Mnoho z nich je součástí psychiatrických či psychoterapeutických pracovišť. To jim poskytuje širší zázemí, může však také vést k tomu, že tam slouží pracovníci těchto zařízení "nepovinně povinně". Tzn. za odsloužené hodiny na těchto linkách důvěry získají pracovníci některé výhody, např. dovolenou navíc. Ostatní linky důvěry jsou samostatné subjekty, např. občanská sdružení. Finanční prostředky pro svůj provoz získavají pomocí grantů.
Na linkách důvěry může sice pracovat i laik, musí ale projít náročným výcvikem v telefonické krizové intervenci. Ten znamená 100 hodin intenzivního školení jak techniky práce na lince důvěry tak speciálních témat (závislosti, sebevraždy, partnerské problémy ap.). Každý pracovník se pak dále vzdělává na seminářích, individuální supervizí (je kontrolován zkušenějším), odbornou literaturou atp.
Občas dochází ke zneužití linky, kdy volající ihned zavěsí či ze sebe jen chrlí nadávky. Tyto hovory však mohou být také testování, zda linka funguje ať ze strany kontrolního orgánu nebo budoucího klienta.
Každý hovor i pouhé zazvonění telefonu musí být zaznamenáno. K tomu slouží specializovaný software.
Jen několik linek důvěry je bezplatných, a to s předčíslím 0800. Volání na ostatní linky důvěry stojí jako běžný hovor, což je znevýhodňuje, zvláště v případě meziměstkých hovorů.
10. 4. 1995 byla založena česká asociace pracovníků linek důvěry (čAPLD), která sleduje etickou úroveň práce na linkách důvěry, napomáhá při vzdělávání pracovníků, podporuje rozšiřování linek důvěry a spolupracuje s navazujícími zařízeními, s orgány státní správy a linkami důvěry v zahraničí.

Zpět - Úvod a ukázka hovoru na LD Hledat Obsah E-mail Vpřed - Informace o OP
Domu