Rozhovor s pracovníkem občanské poradny

Vycházím se smíšenými pocity z dobře skryté linky důvěry a pokračuji do nejbližší občanské poradny. Sídlí v ulici Karoliny Světlé na Praze 1 v prostorách pastoračního střediska Comunio. Již zvenku je za prosklenou stěnou vidět, jak se několik lidí sklání nad stolem. Vcházím dovnitř a zjišťuji, co dělají - připravují se na Vánoce. Když řeknu, že chci udělat rozhovor o občanské poradně, ujímá se mě jeden pán - její manažer a už mu kladu otázky.
Co to je a k čemu je podle vás občanská poradna?
Je to místo, kde vám vyškolený pracovník poradí s téměř jakýmkoli problémem. U nás je mnoho dobrých specializovaných poraden, ale po roce '89 tu úplně chybělo všeobecné poradenství, něco, kam se můžete obrátit s libovolným problémem. My mu poskytneme informace, aby se mohl rozhodnout nezávisle na tom, co mu nějaký úředník řekne.
Smyslem občanských poraden je tedy pouze poskytovat informace?
Ano, ony za vás nic neudělají, pouze vám zajistí dostatek informací, abyste se mohl správně rozhodnout. Vždy se snažíme najít více možností, jak problém vyřešit, nechceme klientovi vnutit nějaké řešení.
Co musí člověk umět, aby mohl v poradně pracovat?
Musí umět najít požadovanou informaci v informační databázi či někde jinde a vést rozhovor tak, aby neovlivňoval klienta.
Kolik stojí provoz takové poradny?
Ideální rozpočet by byl okolo 600 000 Kč. Kolik peněz poradna má ale ve skutečnosti k dispozici, záleží na tom, kolik jich její manažer sežene. To bývá podstatně méně, u mně asi 320 000 Kč. V budoucnu se to snad zlepší, poradny by měl financovat stát.
Myslíte si, že jsou o vás lidé dostatečně informováni?
V Praze ani ne, ale v brněnském rozhlase má místní poradna vlastní relaci. My však o publicitu zatím moc nestojíme, nejsme schopni zvládnout větší množství lidí. V Metru vyšel o nás jen malý sloupek a hned jsme měli nával. Teď v Praze fungují jen 2 poradny, a to pouze několik dnů týdně, ale od konce ledna přibydou další 4.
Proč jste se rozhodl pro tuto činnost?
Víte, mě to baví. Já jsem byl od malička takový radič. A navíc jako manažer jsem nezávislý, jsem svým vlastním pánem.
Nemáte někdy špatný pocit, když se nepodaří nějaký problém dobře vyřešit?
Ne, to nikdy. My totiž problémy za lidi neřešíme, pouze dáváme rady a nastíráme řešení.

Zpět - Obsah Hledat Obsah E-mail Vpřed - Úvaha a závěr
Domu